Home

BA dissertations

    • Mateusz Mroczek, "Analiza wpływu "Joint Implementation" na decyzje inwestycyjne w energetyce światowej w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
    • Konrad Pustoła, "Instrumenty promujące elektryczność z odnawialnych źródeł energii w Polsce", advisor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2003